Анкета

Трябва ли да има минимални цени за такситата?

ДА, така се защитават правата на шофьорите
ДА, защото общините най-добре знаят как да определят цените
НЕ, защото минималните цени създават картели в бранша
НЕ, защото пазарът се справя най-добре
Темата не е важна

Гласувай