Анкета

Трябва ли да се публикуват марките на опасни храни и стоки?

ДА, при наличие на обосновани съмнения за опасност
ДА, но само когато безусловно се докаже, че стоката е опасна
НЕ, така се накърняват правата на производителя
НЕ, контролните органи трябва да работят на спокойствие

Гласувай